HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Wiesław Bujakowski

Zakład: Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych
Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii
Numer pokoju: 103

Tytuł naukowy: dr hab. inż.
Stanowisko: profesor instytutu
Funkcja: Kierownik Zakładu i Pracowni

Telefon: (+48)12 617-16-30
Tel. kom.: (+48) 696-494-629
E-mail: w.bujakowski@min-pan.krakow.pl

Bujakowski Wiesław