HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Małgorzata Bołbot

Dział: Administracja
Numer pokoju: 410

Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: starszy referent

Telefon: (+48)12 617-16-07
E-mail: bolbot@min-pan.krakow.pl

Bołbot Małgorzata