HR Excellence in research

Instytut

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu.

Status Prawny

Działalność Instytutu

Kierownictwo Instytutu

Struktura Organizacyjna

Struktura Majątku

Udostępnienie Informacji Publiczej

Wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej

Redakcja

Dane Teleadresowe

 

 Nabór partnerów do udziału w Konsorcjum Naukowym w ramach projektu „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN”

 Ogłoszenie o wyłonieniu partnerów do udziału w Konsorcjum Naukowym w ramach projektu „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN”

 

Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej:

 Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.11.2018

 Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.05.2019