Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
IGSMiE PAN
Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przy ul. Wybickiego 7A w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (Polish Association for Energy Economics), które jest polską afiliacją International Association for Energy Economics – IAEE.

 

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski zostało utworzone w 1991 roku z inicjatywy Profesora Jerzego Michny – ówczesnego dyrektora Śląskiego Oddziału Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Rudzie Śląskiej. Obecnym Prezesem Stowarzyszenia jest Kierownik Pracowni Ekonomiki Energetyki w Instytucie, dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN.

Stowarzyszenie jest profesjonalną i prestiżową organizacją typu non-profit, zrzeszającą osoby zainteresowane zagadnieniami w obrębie szeroko rozumianej ekonomiki sektora paliwowo-energetycznego. W myśl założeń stanowić ma ono interdyscyplinarne forum wymiany myśli, idei, doświadczeń poprzez podnoszenie i dyskusję istotnych problemów z dziedziny szeroko rozumianej ekonomiki sektora paliwowo-energetycznego, a także popularyzację i promocję wyników podejmowanych badań.

Misją Stowarzyszenia jest stworzenie apolitycznego zgromadzenia przedstawicieli środowisk naukowych i przemysłowych, których podstawowy interes wyrażają pasja, inicjatywa i praca dla rozwoju, racjonalizacji i funkcjonalizacji szeroko rozumianej gospodarki energetycznej. Stowarzyszenie przyjmuje za cel zbudowanie trwałej platformy współpracy z kluczowymi ośrodkami akademickimi w Polsce poprzez zainteresowanie kadry naukowo-badawczej, a także szerokie zaangażowanie studentów ukierunkowanych na karierę w obszarze sektora paliwowo-energetycznego; stworzenie młodym ludziom warunków rozwoju w profesjonalnym środowisku umożliwi w konsekwencji zbudowanie kompetentnej kadry dla branży paliwowo-energetycznej, gotowej sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Działania te wpisują się w koncepcję wypracowania trwałych ram współpracy pomiędzy sektorem a środowiskiem akademickim.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków zainteresowanych pracą na rzecz kształtowania opinii wpływających na rozwój kluczowej dla gospodarki krajowej branży paliwowo-energetycznej. Szczegółowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia oraz zasad członkostwa uzyskać można na witrynach internetowych: paee.org.pl (Polish Association for Energy Economics) oraz iaee.org (International Association for Energy Economics).

 

iaee1

iaee2

iaee3

 

 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013