Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
IGSMiE PAN
Projekt „Potencjał dla wykorzystywania energii geotermalnej w Polsce – miasto Poddębice”

Projekt „Potencjał dla wykorzystywania energii geotermalnej w Polsce – miasto Poddębice” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Projekt realizowany jest ze strony polskiej przez konsorcjum w którego skład wchodzi IGSMiE PAN.

 

 

Celem Projektu jest transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk pomiędzy Polską a Islandią w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach poprzez geotermalne sieci ciepłownicze (c.o.) oraz nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami polskimi i islandzkimi dla możliwych realizacji inwestycji dotyczących geotermalnych sieci c.o. w Polsce z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii wykorzystywanych na Islandii. Islandia jest europejskim liderem w stosowaniu geotermii jako podstawy ekologicznej, zrównoważonej energetyki podczas gdy w Polsce takie zastosowania są na bardzo wstępnym etapie. Projekt przyczyni się do budowy potencjału oraz wzrostu kompetencji oraz wiedzy samorządów i innych interesariuszy w stosowaniu geotermii w Polsce.

W ramach Projektu zaplanowano dwie wizyty studyjne. Wizyta w Polsce przedstawicieli strony islandzkiej dla oceny potencjału rozwoju geotermalnego c.o. miała miejsce w Poddębicach (wrzesień 2016), wizyta polskiego partnera w Islandii planowana jest na wiosnę 2017 roku.

Informacje zebrane z wyjazdów studyjnych zostaną zawarte w opracowanym w ramach Projektu Raporcie – wstępnym studium wykonalności. Będzie on zawierał analizę możliwości wykorzystania zasobów energii geotermalnej w c.o. w Polsce i w wybranym mieście studialnym – Poddębicach.  Będzie to główny efekt realizacji Projektu, który może przysłużyć się wprowadzeniu zagadnień geotermalnych w Polsce w zakres kolejnego okresu finansowania projektów EOG do 2021 r. 

W ramach Projektu zaplanowano również Konferencję podsumowującą wizyty studyjne i wyniki Projektu. W konferencji udział wezmą zarówno przedstawiciele projektu ze strony polskiej  oraz  islandzkiej, jak również Poddębic i inni uczestnicy.

 

http://www.eeagrants.agh.edu.pl/

Ulotka Grudzień 2016

Więcej informacji na temat projektu

 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013