Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
IGSMiE PAN
Projekt MINLAND - Zasoby Złóż Kopalin w Zrównoważonym Planowaniu Przestrzennym

kolo 2017

Od 1 grudnia 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu MINLAND - Zasoby Złóż Kopalin w Zrównoważonym Planowaniu Przestrzennym. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020 i będzie trwał dwa lata. Instytut jest członkiem konsorcjum realizującego ten projekt.


 

 
Utworzenie Klastra Energii

kolo 2017

W dniu 27.11.2017 r. w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec podpisano porozumienie o utworzeniu Podhalańsko-Orawskiego Klastra Energii. Instytut jest partnerem oraz koordynatorem utworzonego klastra, w którego skład wchodzą gminy: Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Jabłonka, Kościelisko i Lipnica Wielka.


 

 
Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018

kolo 2017

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, www.paee.org.pl) zapraszają do udziału w nowej cyklicznej konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018, która odbędzie się w hotelu Qubus w Krakowie w dniach 19–20 marca 2018 roku. Konferencja organizowana jest pod hasłem Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia.


 

 
Pracowania Odnawialnych Źródeł Energii IGSME PAN realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

kolo 2017

Pracowania Odnawialnych Źródeł Energii IGSME PAN realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych”. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, co najmniej w skali kraju, metody magazynowania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych.


 

 
Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju - wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce

kolo 2017

Cel projektu: transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk stosowania w ciepłownictwie w budynkach energii geotermalnej (OZE) z Norwegii, Islandii do Polski. Kraje Darczyńców są liderami w tym zakresie: Norwegia w pompach ciepłam Islandia dzięki wodom i parom. Daje to zeroemisyjne ciepłownictwo, dobre waurnki życia, zrównoważony rozwój, efektywne gospodarowanie energią. W Polsc są one na wstępnym etapie. Projekt przyczyni się więc do budowania potencjału; wzrostu akceptacji i wiedzy wielu grup interesariuszy co do szerszego stosowania geotermii; niskoemisyjnej zrównoważonej gospodarki; poprawy warunków życia; budowania współpracy bilateralnej.

 

 
IGSMiE PAN został zaliczony do kategorii naukowej A

kolo 2017

16 października 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

 

 

 

 
Dr inż. Maciej Miecznik laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

kolo 2017

Dnia 26 października 2017r. zostały wręczone nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej dostał dr inż. Maciej Miecznik.

 

 

 

 

Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013