Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

Czasopismo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od 1985 roku. Prezentuje oryginalne prace naukowe autorów polskich i zagranicznych, dotyczące szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi, a w szczególności mieszczące się w tematyce:

 

 • naukowe podstawy gospodarki surowcami mineralnymi, 
 • strategia i metodyka poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, 
 • sposoby racjonalnego gospodarowania i wykorzystania złóż,
 • racjonalna eksploatacja złóż i minimalizacja strat kopalin, 
 • gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania, 
 • ochrona środowiska w przemyśle wydobywczym, 
 • optymalizacja gospodarki złożami i surowcami mineralnymi, 
 • racjonalne użytkowanie surowców mineralnych, 
 • ekonomika surowców mineralnych, 
 • badanie rynków surowców mineralnych, 
 • polityka surowcowa, 
 • odzyskiwanie surowców mineralnych towarzyszących kopalinie głównej, 
 • wykorzystanie surowców wtórnych i odpadowych, 
 • recykling surowcowy, 
 • zagospodarowanie odpadów przemysłów wydobywczych. 

Przedmiotem prezentowanych prac mogą byc wszystkie kopaliny i otrzymywane z nich surowce mineralne, a także złoża kopalin różnej wielkości. 

 

Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim i angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management jest indeksowana i abstraktowana w:

 • BazTech
 • Celdes
 • Chemical Abstracts Service (CAS)
 • Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • EBSCO Discovery Service
 • GeoArchive
 • GeoRef
 • Google Scholar
 • Inspec
 • J-Gate
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest - ABI/INFORM
 • ProQuest - Earth Science Journals
 • ProQuest - Education Journals
 • ProQuest - Environmental Science Journals
 • ProQuest - Illustrata: Natural Sciences
 • ProQuest - Natural Sciences Journals
 • ProQuest - SciTech Journals
 • RePEc (EconPapers)
 • TDOne (TDNet)
 • Thomson Reuters - Journal Citation Reports/Science Edition
 • Thomson Reuters - Science Citation Index Expanded
 • WorldCat (OCLC)

 

W 2014 roku kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management uzyskał Impact Factor IF=0,632.

 

Zasady przestrzegane przez redakcje Zasady przestrzegane przez redakcje

Oświadczenie Redakcji Zasady przestrzegane przez redakcje

 
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013