Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój
TECHNIKA POSZUKIWAŃ GEOLOGICZNYCH GEOTERMIA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
ISSN 0304-520X

Czasopismo prezentuje na swych łamach prace z następujących dziedzin: ekonomia, ekonomika, energetyka, energia odnawialna, fotogeologia, geochemia, geodezja, geografia, geofizyka, geosynoptyka, geotermia, geotechnika górnictwo, hydrogeologia i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria złożowa i ciepłownicza, kartografia, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, petrografiia, wiertnictwo, dotyczące:

  • zasad prognozowania i planowania prac geologiczno-poszukiwawczych, 
  • metod i technik poszukiwania, rozpoznawania i udostępniania złóż, 
  • kryteriów techniczno-ekonomicznych poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż,
  • metod i technik wykorzystania wód geotermalnych i odnawialnych źródeł energii, 
  • nowych osiągnięć naukowych i technicznych przyspieszających postęp w poszukiwaniu, udostępnianiu i wykorzystywaniu złóż kopalin, 
  • wyceny złóż. 

 

Technika Poszukiwań Geologicznych jest indeksowana przez:

  • BazTech (baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych)
  • IndexCopernicus (baza danych czasopism naukowych) 
  • Bibliography and Index of Geology – GeoRef

 

Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim.

Zasady etyki publikacji pdf_button

 

Zasady przestrzegane przez redakcje Zasady przestrzegane przez redakcje

 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013