Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Polityka Energetyczna
Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal
ISSN 1429 - 6675

 

 

 Tom 14 (zeszyt 1, 2011)Idź na górę strony
 • Tomasz PASZEWSKI: Polityka państwa wobec sektorów nafty i gazu w latach 1990–2010[Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Robert UBERMAN: Własność państwowa przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego w kontekście polityki bezpieczeństwa energetycznego[Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Zbigniew GRUDZIŃSKI: Prywatyzacja sektora paliwowo-energetycznego na rynkach publicznych[Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Jacek KAMIŃSKI: Konsolidacja sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce: wyniki analizy wskaźnikowej[Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Leszek MICHALCZYK: Polska a Gazprom w długofalowej koncepcji polskiego bezpieczeństwa energetycznego [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Jacek MALKO: Model „POLES” – ocena transformacji energetyki XXI wieku [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Mirosław PAWEŁCZYK, Marlena JANKOWSKA: Łączenie spółek kapitałowych a sukcesja prawa do rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych wynikających z KDTów [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Józef PASKA: Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej w Polsce [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Łukasz JAWORSKI: Uwarunkowania rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej do roku 2020 i w latach kolejnych [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Zbigniew JUROSZEK: Wpływ lokalnych uwarunkowań na koszty jednostkowe pozyskania paliw odnawialnych [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Sławomir KĘDZIOR: Możliwości zagospodarowania metanu występującego w stropowych partiach złóż węgla Bzie-Dębina 1 oraz Gołkowice (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Janusz DĄBROWSKI, Tadeusz PIECUCH: Badania laboratoryjne nad możliwością współspalania wybranych grup odpadów tworzyw sztucznych wraz z osadami ściekowymi [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Jacek KAMIŃSKI, Sebastian WÓJCIK-JACKOWSKI: Uwarunkowania środowiskowo-prawne rozwoju energetyki wodnej w południowo-wschodniej Polsce [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Maciej DURACZYŃSKI, Mariusz FILIPOWICZ: Porównanie zasobów energii wiatru i wody w wybranych lokalizacjach południowej Polski [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Tomasz MIROWSKI, Wojciech KALAWA: Problem zabezpieczenia produkcji energii elektrycznej z wiatru w okresach ciszy wiatrowej [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Marta MASTALERSKA: Znaczenie efektywności energetycznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju [Streszczenie],[Pełny tekst]
 • Robert WOJTOWICZ, Zdzisław GEBHARDT, Andrzej STRUGAŁA: Możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w świetle obowiązujących w kraju wymagań jakościowych [Streszczenie],[Pełny tekst]
 Tom 14 (zeszyt 2, 2011)Idź na górę strony
 • Jarosław BEDNORZ: Wpływ polityki paliwowo-energetycznej na sytuację bytową społeczeństwa w Polsce [Pełny tekst]
 • Tadeusz CHMIELNIAK: „Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych”[Pełny tekst]
 • Kazimierz DĄSAL, Tomasz POPŁAWSKI, Karolina RUSEK:Ocena długoterminowych prognoz zużycia energii i mocy szczytowych w systemach elektroenergetycznych [Pełny tekst]
 • Waldemar DOŁĘGA:Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej [Pełny tekst]
 • Paweł FRĄCZEK: Przeciwdziałanie konfliktom lokalizacyjnym w sektorze energii [Pełny tekst]
 • Wojciech FRANUS, Magdalena WDOWIN: Wykorzystanie popiołów lotnych klasy F do produkcji materiału zeolitowego na skalę półtechniczną[Pełny tekst]
 • Zbigniew GRUDZIŃSKI: Ceny energii elektrycznej w kontekście wdrożenia obligatoryjnego handlu na giełdzie energii[Pełny tekst]
 • Konrad ISKRZYCKI, Wojciech SUWAŁA, Przemysław KASZYŃSKI: Dekompozycja redukcji emisji dwutlenku siarki w polskich elektrowniach, 1995–2008[Pełny tekst]
 • Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC: Zarządzanie procesowe łańcuchem tworzenia wartości przy produkcji energii z węgla brunatnego[Pełny tekst]
 • Maciej KALISKI, Paweł FRĄCZEK, Adam SZURLEJ: Brytyjskie doświadczenia a zmiana struktury źródeł energii w Polsce[Pełny tekst]
 • Jacek KAMIŃSKI, Przemysław KASZYŃSKI:Wybrane problemy implementacji zapotrzebowania na moc w matematycznych modelach systemów elektroenergetycznych [Pełny tekst]
 • Zbigniew KASZTELEWICZ: Czy lubuskie złoża mogą zastąpić bełchatowskie zagłębie górniczo-energetyczne węgla brunatnego? [Pełny tekst]
 • Michał WICHLIŃSKI, Rafał KOBYŁECKI, Zbigniew BIS:Emisja rtęci podczas termicznej obróbki paliw [Pełny tekst]
 • Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI: Analiza możliwości zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Rogóźno” w kontekście zgazowania węgla [Pełny tekst]
 • Władysław LATOCHA, Wojciech KACZMAREK, Andrzej STRUGAŁA, Piotr ŻARCZYŃSKI:Rozszerzenie bazy węglowej polskiego koksownictwa poprzez wdrożenie wstępnego podsuszania wsadu oraz zastosowanie węgli importowanych [Pełny tekst]
 • Urszula LORENZ: Prognozy dla rynków węgla energetycznego na świecie[Pełny tekst]
 • Zygmunt MACIEJEWSKI:Stan krajowego systemu elektroenergetycznego [Pełny tekst]
 • Roman MAGDA:Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania węgla – na przykładzie Carbon Energy[Pełny tekst]
 • Jacek MALKO: Klimatyczne aspekty polityki energetycznej[Pełny tekst]
 • Wojciech NAWORYTA: Analiza uwarunkowań geologiczno-górniczych oraz ograniczeń zewnętrznych dla zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin[Pełny tekst]
 • Tadeusz OLKUSKI:Eksport polskiego węgla w latach 1995–2010[Pełny tekst]
 • Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Tomasz MIGDAS:Możliwości wykorzystania w górnictwie soli spoiwa z udziałem odpadów energetycznych[Pełny tekst]
 • Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Artur ZAJĄC:Wykorzystanie materiałów z udziałem odpadów energetycznych do likwidacji zapadlisk wywołanych działalnością górniczą [Pełny tekst]
 • Tomasz POPŁAWSKI, Kazimierz DĄSAL:Zastosowanie modelu MRK do prognozy cen wybranych paliw biomasowych[Pełny tekst]
 • Aleksander SOBOLEWSKI, Janusz KOTOWICZ, Katarzyna MATUSZEK, Tomasz ILUK:Reaktory zgazowania biomasy w układach CHP – przyszłość energetyki odnawialnej w Polsce [Pełny tekst]
 • Katarzyna STALA-SZLUGAJ:Surowce energetyczne na rynku drobnych odbiorców[Pełny tekst]
 • Andrzej STRUGAŁA, Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ, Marek ŚCIĄŻKO:Projekty nowych technologii zgazowania węgla powstające w ramach Programu Strategicznego NCBiR [Pełny tekst]
 • Radosław SZCZERBOWSKI:Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid – wirtualne elektrownie [Pełny tekst]
 • Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Zbigniew GRUDZIŃSKI: Tendencje zmian cen węgla energetycznego dla odbiorców indywidualnych [Pełny tekst]
 • Ryszard UBERMAN:Waloryzacja złóż węgla brunatnego dla prawnej ich ochrony[Pełny tekst]
 • Krzysztof WARMUZIŃSKI, Marek TAŃCZYK, Manfred JASCHIK, Aleksandra JANUSZ-CYGAN:Koncepcja wydzielania ditlenku węgla ze spalin w procesie hybrydowym [Pełny tekst]
 • Lucyna WIĘCŁAW-SOLNY, Marek ŚCIĄŻKO, Adam TATARCZUK, Aleksander KRÓTKI, Andrzej WILK:Czy CCS może być tańszy? – W poszukiwaniu nowych sorbentów CO2 [Pełny tekst]
 • Bolesław ZAPOROWSKI:Efektywność energetyczna i ekonomiczna elektrowni i elektrociepłowni dużej i średniej mocy [Pełny tekst]
 • Krzysztof ŻMIJEWSKI: Innowacyjne rozwiązania w energetyce – wyciąg propozycji zawartych w Białej Księdze NPRE [Pełny tekst]
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013