Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Polityka Energetyczna
Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal
ISSN 1429 - 6675

 

 Tom 16 (zeszyt 4, 2013)Idź na górę strony
 • Józef PASKA, Tomasz SURMA Polityka energetyczna Polski na tle polityki energetycznej Unii Europejskiej [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Józef PASKA, Tomasz SURMA Rozwój energetyki odnawialnej a gospodarka [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Radosław SZCZERBOWSKI Bezpieczeństwo energetyczne Polski – mix energetyczny i efektywność energetyczna [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Tadeusz CHMIELNIAK, Sebastian LEPSZY Dobór struktur układów gazowo-parowych z uwzględnieniem wybranych aspektów technologicznych i rynkowych [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Bolesław ZAPOROWSKI Efektywność ekonomiczna technologii wytwarzania energii elektrycznej [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Justyna MICHALAK Wybrane metody wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych w energetyce [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Zbigniew GRUDZIŃSKI Konkurencyjność paliw w wytwarzaniu energii elektrycznej [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Urszula LORENZ Węgiel energetyczny na świecie – sytuacja w 2012 r. i perspektywy [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Katarzyna STALA-SZLUGAJ Import węgla do Polski – uwarunkowania logistyczne [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Urszula OZGA-BLASCHKE Ceny węgla koksowego na rynku międzynarodowym – sytuacja bieżąca i prognozy [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Janusz MAZUREK Badania zawartości rtęci w węglach przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA Scenariusze pracy branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Wojciech NAWORYTA Analiza wybranych zagranicznych kompleksów górniczo-energetycznych opartych na węglu brunatnym w kontekście projektu Gubin [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Maciej KALISKI, Rafał WOJCIECHOWSKI, Adam SZURLEJ Zagospodarowanie metanu z pokładów węgla – stan obecny i perspektywy [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Beata NOWAK Dylematy efektywności ekonomicznej przedsięwzięć termicznego przekształcania odpadów komunalnych [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Andrzej WILK, Lucyna WIĘCŁAW-SOLNY, Dariusz ŚPIEWAK, Tomasz SPIETZ Badania laboratoryjne nad doborem optymalnych warunków pracy instalacji separacji CO2 ze spalin o podwyższonej zawartości CO2 [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Lucyna WIĘCŁAW-SOLNY, Adam TATARCZUK, Aleksander KRÓTKI, Marcin STEC Postęp prac w badaniach technologicznych aminowego usuwania CO2 ze spalin [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Marcin PANOWSKI, Rober ZARZYCKI Analiza procesowa przygotowania wyseparowanego ze spalin dwutlenku węgla do transportu i składowania [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA Możliwości wykorzystania wybranych odpadów energetycznych z udziałem środka wiążącego do podsadzki zestalanej w podziemiu kopalń [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Marcin KOPCZYŃSKI, Jarosław ZUWAŁA Toryfikacja biomasy drogą do eliminacji barier technologicznych wielkoskalowego jej współspalania [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI Wykorzystanie podziemnych magazynów gazu do zarządzania produkcją gazu ziemnego w Polsce [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Maciej SOŁTYSIK, Karolina MUCHA-KUŚ Problemy jakościowe statystyk struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Krzysztof JASTRZĄB, Olaf PIOTROWSKI Analiza możliwości wykorzystania ciepła z reaktorów HTR w procesie zgazowania paliw kopalnych za pomocą ditlenku węgla [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC Czy globalne ograniczenia emisji CO2 zmniejszą wielkość zasobów w dyspozycji firm eksploatujących paliwa kopalne i zmienią ich wycenę? [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 Tom 16 (zeszyt 3, 2013)Idź na górę strony
 • Jacek MALKO Ceny energii: zmienność i przewidywalność Case study – energia elektryczna w Europie [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Zygmunt MACIEJEWSKI Ocena elektrochłonności PKB i zapotrzebowania na energię elektryczną [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Przemysław KASZYŃSKI, Jacek KAMIŃSKI, Tomasz MIROWSKI, Adam SZURLEJ Rozwój energetyki przemysłowej w Polsce [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Wojciech SUWAŁA Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energią [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Waldemar DOŁĘGA Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie ochrony środowiska [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Maciej BIAŁEK, Elwira GROSS-GOŁACKA, Maciej KALISKI Prognozy produkcji ropy naftowej do 2018 r. według Średnioterminowego Raportu Rynku Ropy Naftowej opracowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Piotr CZAJA, Jerzy KLICH, Antoni TAJDUŚ Metoda pozyskiwania pierwotnych nośników energii ze złóż węgla kamiennego na drodze odmetanowania i zgazowania in situ [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN Mechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla – przegląd rozwiązań światowych [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Jarosław BEDNORZ Wpływ „Energy Road Map 2050” na rozwój społeczno-gospodarczy Polski [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Paweł FRĄCZEK Uwarunkowania polityki energetycznej Norwegii [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Tadeusz OLKUSKI Analiza struktury produkcji energii elektrycznej we Francji i w Polsce [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Renata PATYŃSKA Prognoza wskaźników emisji metanu z kopalń metanowych węgla kamiennego w Polsce [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Małgorzata PIASKOWSKA-SILARSKA Analiza możliwości wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Helena RUSAK Analiza lokalnych zasobów energii odnawialnej w kontekście zapotrzebowania na energię na przykładzie wybranych gmin [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Radosław SZCZERBOWSKI, Bartosz CERAN Możliwości rozwoju i problemy techniczne małej generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Michał KRZYKOWSKI, Jakub ZIĘTY Kwalifikacja biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu – wybrane aspekty prawne [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Maria BAŁAZIŃSKA Analiza Life Cycle Assessment spalania biomasy i odpadów dla celów energetycznych [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Wojciech NAWORYTA, Szymon SYPNIOWSKI, Joerg BENNDORF Analiza możliwości sterowania jakością strugi urobku na etapie planowania operacyjnego na przykładzie jednego ze złóż węgla brunatnego [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Ireneusz BAIC, Wiesław BLASCHKE Analiza możliwości wykorzystania powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania węglowych paliw kwalifikowanych i substytutów kruszyw [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Waldemar SOBIERAJSKI, Henryk NATKANIEC, Rafał WALASZ Zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma do oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Andrzej ROZWADOWSKI Badania zawartości rtęci w węglu – uwagi dotyczące sposobu prezentacji wyników [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Michał WICHLIŃSKI, Rafał KOBYŁECKI, Zbigniew BIS Wybrane metody oznaczania zawartości rtęci w węglach i popiołach lotnych [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Robert ZARZYCKI, Marcin KRATOFIL, Damian PAWŁOWSKI, Mariola ŚCISŁOWSKA, Rafał KOBYŁECKI, Zbigniew BIS Układ podawania paliwa do przedpaleniska cyklonowego [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Robert ZARZYCKI, Marcin KRATOFIL, Damian PAWŁOWSKI, Mariola ŚCISŁOWSKA, Rafał KOBYŁECKI, Zbigniew BIS Analiza spalania pyłu węglowego w przedpalenisku cyklonowym [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Robert ZARZYCKI, Marcin KRATOFIL, Damian PAWŁOWSKI, Mariola ŚCISŁOWSKA, Rafał KOBYŁECKI, Zbigniew BIS Analiza wyników obliczeń numerycznych przepływu pyłu węglowego oraz gazu w palenisku cyklonowym [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Edward MELLER, Eliza BILENDA Wpływ nawożenia popiołami z biomasy na plon i pobranie składników przez kukurydzę zwyczajną [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 Tom 16 (zeszyt 2, 2013)Idź na górę strony
 • Maciej KALISKI, Zdzisław JEDYNAK, Maciej BIAŁEK Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej na świecie w roku 2012 [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Robert SOCHA Analiza relacji cen wybranych gatunków ropy naftowej [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Piotr JANUSZ Aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego – perspektywy rozwoju [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Tadeusz OLKUSKI Analiza trendów wydobycia węgla energetycznego u czołowych producentów na świecie oraz w Polsce [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Mariusz KUDEŁKO Szacunek kosztów zewnętrznych powodowanych przez planowane elektrownie wykorzystujące złoża węgla brunatnego Legnica i Gubin oraz krajowy sektor energetyczny [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Marta KOWALIK, Monika ZAJEMSKA Spalanie węgla kamiennego w powietrzu wzbogaconym tlenem a zanieczyszczenia [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Przemysław KASZYŃSKI, Jacek KAMIŃSKI, Tomasz MIROWSKI Propozycja implementacji modelu sektora transportowego dla warunków Polski [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 Tom 16 (zeszyt 1, 2013)Idź na górę strony
 • Joanna HAUSNER, Arkadiusz PRYMUS Próba synergii polityki ekologicznej i energetycznej w gminach [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Mariusz KUDEŁKO Metodyka i założenia wyceny kosztów zewnętrznych powodowanych przez planowane elektrownie wykorzystujące złoża węgla brunatnego Legnica i Gubin [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Rafał Widerski Liberalizacja rynku energii elektrycznej szansą na rozwój usług [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Anna LUDYNIA Ekonomiczne i techniczne aspekty innowacyjnej technologii sieci inteligentnych w procesie zmian działania systemów energetycznych [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Maciej KALISKI, Marcin KRUPA, Jakub SIEMEK, Andrzej P. SIKORA, Adam SZURLEJ Modele biznesowo-finansowe i rozwiązania stosowane przy poszukiwaniach i wydobywaniu gazu ziemnego [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 • Oksana VOYTYUK Rola Turcji w przesyle gazu ziemnego z regionu Morza Kaspijskiego, Azji Środkowej oraz Bliskiego Wschodu do państw Unii Europejskiej [Streszczenie][Pełny tekst] alt
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013