Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

UWAGA!

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management czas oczekiwania na decyzję o publikacji wydłużył się do półtora roku.

Za niedogodności PRZEPRASZAMY

 Uwagi dla autorówIdź na górę strony
Redakcja przyjmuje tylko oryginalne artykuły naukowe, które nie były dotychczas publikowane i nie zostały zgłoszone do druku w innych czasopismach, o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.
 
Niezbędnym warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie przez Autora/Autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu na rzecz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz uiszczenie opłaty za opublikowanie artykułu.

 

Oryginalne maszynopisy należy dostarczyć do redakcji Gospodarki Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management za pośrednictwem Editorial System, który

jest dostępny na stronie:  

http://www.editorialsystem.com/gsm 

Editorial System udziela odpowiednich instrukcji postępowania w całym procesie wprowadzania artykułu do systemu, wraz z załączeniem odpowiednich plików.

 

Redakcja uznaje zgłoszenie artykułu do publikacji, jeśli otrzyma:

Dostarczone maszynopisy muszą być napisane w dobrej jakości języku angielskim (akceptowalny American English lub British English, ale nie ich mieszanina). W przypadku Autorów, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, sugerujemy skorzystanie z pomocy odpowiedniej osoby dla weryfikacji językowej maszynopisu.

 

Polscy autorzy powinni w systemie Editorial System zamieścić - oprócz pełnej wersji angielskiej - również: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe oraz podpisy rysunków i tabel w języku polskim (w systemie Editorial System zaznaczone jako opcjonalne).

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

  • tematyka artykułu nie mieści się w profilu czasopisma, 
  • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji, 
  • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości, 
  • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi,
  • nie została uiszczona opłata za opublikowanie artykułu.

 

 Opłaty za opublikowanie artykułu dla autorów polskich:

  • 1000zł + VAT za standardowy maszynopis o objętości do 20 stron, w tym rysunki i tabele,
  • 100 zł + VAT za każdą dodatkową stronę maszynopisu (nie więcej niż 10 stron).

 

Płatność należy uiścić po otrzymaniu informacji o ostatecznym zaakceptowaniu artykułu do druku przez Kolegium Redakcyjne. Artykuł zostanie skierowany do składu wydawniczego i druku po otrzymaniu płatności. Szczegóły płatności podane są w systemie Editorial System.

 Uwagi dla recenzentówIdź na górę strony
Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji w trybie double-blind review process. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji otrzymują w systemie Editorial System pełny tekst artykułu (bez nazwisk autorów).
 
Editorial System udziela odpowiednich instrukcji postępowania w całym procesie recenzowania artykułu, wraz z załączeniem odpowiednich plików.

Za wykonanie recenzji recenzenci uzyskują wynagrodzenie.

 

Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o przygotowanie recenzji w ciągu 1 miesiąca oraz przekazanie jej do Redakcji.
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013