Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Seminaria Naukowe 2014
PDF
Drukuj
Email
poniedziałek, 13 stycznia 2014 13:03

Kwartał IV

HARMONOGRAM SEMINARIÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU W IV KWARTALE 2014 R.

 • 2 października - Mgr inż. Mateusz Laszczak - Wybrane zagadnienia analizy polaryzacyjnej szumu sejsmicznego

 

 • 9 października - Dr inż. Tadeusz Olkuski -  Perspektywy wykorzystania gazu do produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii

 

 • 23 października - Dr inż. Zbigniew Grudziński - Transport morski surowców energetycznych

 

 • 6 listopada - Mgr inż. Paulina Harba - Transport morski surowców energetycznych

 

 • 20 listopada - Mgr inż. Tomasz Łątka - Metoda oceny jakości górotworu za pomocą georadaru otworowego Seminarium związane  z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego – z udziałem członków Rady Naukowej Instytutu.

 

 • 4 grudnia - Mgr inż. Łukasz Lelek - Ekologiczna ocena systemu gospodarki odpadami z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment)

 

 • 11 grudnia - Dr inż. Urszula Lorenz - Indeksy cen krajowego węgla energetycznego

Kwartał III

HARMONOGRAM SEMINARIÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU W III KWARTALE 2014 R.


 • 15 września - mgr inż. Katarzyna Guzik - Wpływ litologii na możliwości wykorzystania piaskowców jurajskich i kredowych północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako kamienia architektonicznego

   

Kwartał II

HARMONOGRAM SEMINARIÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU W II KWARTALE 2014 R.

 

 • 10 kwietnia - Dr inż. Zbigniew Grudziński - Kierunki dostaw gazu do Europy

 

 • 24 kwietnia - Prof. dr hab. inż. Marek Nieć - Problemy dokumentowania zasobów gazu ziemnego w łupkach

 

 • 15 maja - Dr inż. Said Makoudi - Możliwości unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w praktyce

 

 • 29 maja - Dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN - Sejsmobile – nowoczesna aparatura do sejsmicznego badania podłoża tras komunikacyjnych

 

 • 12 czerwca - Mgr inż. Monika Orzechowska - Analiza oddziaływania na środowisko wykorzystania CNG jako paliwa alternatywnego w komunikacji miejskiej na przykładzie MPK Rzeszów

 

 • 26 czerwca - Dr inż. Magdalena Wdowin - Wykorzystanie sorbentów zeolitowych w oczyszczaniu gazów wylotowych

Kwartał I

HARMONOGRAM SEMINARIÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU W I KWARTALE 2014 R.


 • 14 stycznia - Mgr inż. Michał Chamarczuk - Porównanie skuteczności rozpoznania przypowierzchniowej budowy ośrodka geologicznego metodami refrakcyjną, MASW i interferometrii sejsmicznej

 

 • 28 stycznia - Mgr inż. Jarosław Staszczak - Rozpoznanie stanu wiedzy dotyczącego skutków oddziaływania wyrobów azbestowo-cementowych w środowisku gruntowo-wodnym

 

 • 11 luty - Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński - Postęp w technologii otrzymywania metali ziem rzadkich

 

 • 25 luty - Dr hab. inż. Krzysztof Galos  - Ocena przesłanek technicznych i ekonomicznych podziemnej eksploatacji kopalin skalnych w Polsce

 

 • 10 marca -  Mgr inż. Katarzyna Guzik - Piaskowce formacji ostrowieckiej NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich - zmienność litologii i parametrów fizyko-mechanicznych a możliwości surowcowego wykorzystania

 

 • 24 marca - Dr inż. Dominik Kryzia - Efektywne rozmieszczenie kolektorów płaskich na powierzchni prostokątnej
Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 10:01
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013