Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
IGSMiE PAN
Start » Aktualności » Projekty » Projekty zakończone
Projekty zakończone

 

Projekt Recycling – Szkolenia dla firm z obszaru technologii odzysku i przetwarzania odpadów

 • Cel projektu: podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządowych oraz pracowników zakładów gospodarki odpadami komunalnymi, przedsiębiorstw komunalnych czy innych osób zainteresowanych tematyką w zakresie funkcjonowania w nowym systemie gospodarki odpadami (np. radnych) poprzez realizacje cyklu szkoleń.
 • Okres realizacji:  01.09.2012 – 28.02.2014
 • Szczegóły projektu

Projekt GeoDH

 • Cel projektu: promowanie wykorzystywania energii geotermalnej w ciepłowniczych systemach centralnego ogrzewania w Europie na większą niż dotychczas skalę.
 • Okres realizacji: 2012 – 2014
 • Szczegóły projektu

 Projekt Difass

 • Cel projektu: zidentyfikowanie i przezwyciężenie barier internacjonalizacji MŚP oraz ułatwienie dostępu do finansowania tego sektora.
 • Okres realizacji: 2012 – 2014
 • Szczegóły projektu

Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce - Pomoc techniczna VI

 • Cel projektu: wsparcie systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli NSS poprzez ocenę rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej polskiego sektora energetycznego, a także jego wpływu na środowisko naturalne za lata 2007-2011.
 • Okres realizacji: 04.06.2012 – 28.09.2012 
 • Szczegóły projektu

CO2StoP

 • Cel projektu: określenie potencjału składowania CO2 w Europie.
 • Okres realizacji: 2012 – 2013
 • Szczegóły projektu

GEOCOM: Społeczności geotermalne – demonstracja kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie w integracji na małą skalę z innymi OZE wraz z modernizacją i opomiarowaniem - 7PR UE

 • Cel projektu: demonstracja najlepszych dostępnych technologii w zakresie wykorzystania energii geotermalnej w połączeniu z innowacyjnym zagospodarowaniem środków energetycznych i wsparciu innych odnawialnych źródeł energii na przykładzie instalacji pilotowych dla wybranych miast pokazowych: Mórahalom (Węgry), Galanta (Słowacja) i Montieri (Włochy).
 • Okres realizacji: 2010 – 2015
 • Szczegóły projektu

Sigma for Water - INTERREG IVC 

 • Cel projektu: poprawa jakości wód poprzez szersze wykorzystanie istniejących i nowo powstających jezior i terenów podmokłych dla celów m.in. rekreacyjnych.
 • Okres realizacji: 2010 – 2013
 • Szczegóły projektu

Krajowy Program "Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania"

 • Cel projektu: dostarczenie Ministerstwu Środowiska informacji niezbędnych dla podejmowania w przyszłości decyzji o przyznawaniu koncesji na rozpoznawanie potencjalnych składowisk i ich zagospodarowywanie, zgodnie z wymogami Dyrektywy unijnej dotyczącej geologicznego składowania CO2.
 • Okres realizacji: 2008 – 2012
 • Szczegóły projektu

 

 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013